Archivo por diciembre de 2011

BO NADAL

MONTE BEIRO: UN MONTE DE TODOS

MONTE BEIRO: UN MONTE DE TODOS

Plantación

“Monte Beiro: un monte de todos” nace como unha iniciativa conxunta das asociacións A Eira (Valga) e Dobre Espacio (Vilagarcía de Arousa) como unha prolongación do programa “Cambio climático: informacion, detección, prevención”. Colaboraron: Concello de Valga, Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Cordeiro, C.E.P. Xesús Ferro Couselo, C.E.I.P. Baño e Asmivalu.

“Cambio climático: información, detección, prevención” foi un ambicioso proxecto desenvolvido, en diferentes zonas de Galicia en colaboración con outras organizacións locais ao longo dos anos 2010 e 2011 e co apoio e  a financiación da Consellería de Medio Ambiente. Recollemos aquí só algúns dos datos máis salientables:

-70.000 metros cadrados reforestados con especies autóctonas (5.250 árbores e arbustos empregados)

-3.000 metros cadrados de viveiros experimentais (350 árbores, arbustos e flores)

-717 participantes directos e 34 organiacións colaboradoras (asociacións, comunidades de montes, concellos, centros educativos e empresas privadas)

Agora, con “Monte Beiro: un monte de todos”, o reto é realizar unha intervención na que conxugar os valores naturais, paisaxísticos e etnográficos do entorno e potencialos, coa participación de todos os veciños, recreando un pequeno bosque secundario con 320 pés de árbores e arbustos do país.

En breve colgarase a guía didáctica en formato dixital.

PARLAMENTO XOVE

http://www.parlamentoxove.com/index.php/Novas/Novas/proximas-xornadas.php

FORMACIÓN PRÁCTICA PARA DOUTORES NO CSIC

Formación práctica para doutores no CSIC PDF Imprimir
csicA Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) convoca concurso para a incorporación de persoal con grao doutor para a súa formación como técnico de transferencia de coñecemento, mediante contrato en prácticas, no marco do programa «Xunta para a Ampliación de Estudos».
A dotación destes contratos será de 27.540,24 euros brutos anuais para o ano 2012.
Requisitos:
a) Estar en posesión do título de Doutor.
b) Non ter transcorrido máis de dez anos dende a data de obtención do doutorado (data de lectura e aprobación da Tese doutoral).
Os doutores contratados incorporaranse e traballarán na Vicepresidencia Adxunta de Transferencia do Coñecemento do CSIC (3), o Instituto de Física de Cantabria (1), o Centro de Ciencias Humanas e Sociais de Madrid (1) e na Delegación do CSIC en Cataluña (1),
O prazo de presentación de solicitudes estará aberta ata o 31 de decembro de 2011.
Máis información no BOE do 8 de decembro de 2011 e en www.csic.es

BOLSA DO REAL INSTITUTO E OBSERVATORIO DA ARMADA

Bolsa do Real Instituto e Observatorio da Armada PDF Imprimir
armadaO Real Instituto e Observatorio da Armada convoca unha bolsa de axuda á investigación  a desenvolver utilizando os medios instrumentais, histórico-artísticos e bibliográficos da  Institución, sobre os seguintes temas de actividade científica e cultural do Real Instituto e Observatorio da Armada:

Astronomía, Xeodesia, Xeofísica, Metroloxía e Historia

Poderán optar a esta bolsa todos os españois sen límite de idade que acrediten experiencia, traballos ou certificados académicos relacionados coa presente convocatoria.
Terá unha dotación de 4.000 €, en dous prazos de 2.000 €, o primeiro á concesión da bolsa e o segundo á entrega do traballo polo bolseiro.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de febreiro de 2011.
Máis información no BOE do 6 de decembro de 2011

BOLSAS DE INTRODUCCIÓN Á INVESTIGACIÓN NO CSIC

Bolsas de Introdución á Investigación no CSIC PDF Imprimir
ingacalA Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, convoca 100 bolsas destinadas a alumnos matriculados nos cursos intermedios de carreira, en Facultades e Escolas Técnicas Superiores Universitarias. As bolsas convócanse no marco do Programa «Xunta para a Ampliación de Estudos»
Requisitos:
Ter aprobados máis do 40% e menos do 70% dos créditos correspondentes á súa titulación.
Estar matriculado durante o curso 2011-2012 nunha Facultade ou Escola Técnica Superior Universitaria en materias que somen un número total de créditos igual ou superior a 50.
Non estar en posesión ou en disposición legal de obter un título académico de Licenciado, Enxeñeiro Superior ou Arquitecto.
Ter obtido unha nota media igual ou superior a 1,50 para alumnos de Escolas Técnicas Superiores e a 2 para alumnos do resto de ensinanzas.
A contía total das bolsas será de 1.500 € cando a distancia entre a súa localidade de residencia e a localidade de situación do Centro onde vaia cumprir o seu plan de traballo, sexa inferior a 60 km e de 2.000 € para distancias iguais ou superiores
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de xaneiro de 2012. As solicitudes están dispoñibles en https://sede.csic.gob.es
Máis información no BOE do 10 de decembro de 2011 e en www.csic.es

COMPETENCIAS PROFESIONAIS

Recoñecemento de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral PDF Imprimir
atencion_sociosanitariaA Dirección Xeral de Formación e Colocación convoca o procedemento para a avaliación e acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, para un total de 2.450 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais de:

«Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2)»
«Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2)»
«Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2)»
«Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial (FME351_2)»
«Operacións básicas de restaurante bar (HOT092_1)»

Certificados de profesionalidade e as súas unidades de competencia

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio:

Desenvolver intervencións de atención física domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria
Desenvolver intervencións de atención psicosocial domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria
Desenvolver as actividades relacionadas coa xestión e funcionamento da unidade convivencial

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais:

Preparar e apoiar as intervencións de atención ás persoas e ao seu contorno no ámbito institucional indicadas polo equipo interdisciplinar
Desenvolver intervencións de atención física dirixidas a persoas dependentes no ámbito instituciona
Desenvolver intervencións de atención sociosanitaria dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional
Desenvolver intervencións de atención psicosocial dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional

Operacións básicas de restaurante e bar:

Asistir no servizo de alimentos e bebidas
Executar operacións básicas de aprovisionamento e preparar e presentar bebidas sinxelas e comidas rápidas

Confección e mantemento de artes e aparellos:

Confeccionar e montar artes e aparellos de pesca
Manter artes e aparellos de pesca

Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial:

Trazar e mecanizar tubaxes.
Conformar e armar tubaxes.
Montar instalacións de tubaxe.

Requisitos de participación no procedemento:
Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar:

1) No caso de experiencia laboral: para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2, xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total nos últimos 10 anos, transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Para as unidades de competencia de nivel I requiriranse 2 anos de experiencia laboral cun mínimo de 1.200 horas traballadas en total nos últimos 10 anos, transcorridos antes de realizarse a convocatoria.

2) No caso de formación non formal: para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2, xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Para as unidades de competencia de nivel I, requiriranse polo menos 200 horas nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria

Os candidatos maiores de 25 anos que reúnan os requisitos de experiencia laboral ou de formación  e que non os poidan xustificar mediante os documentos sinalados, poderán solicitar a súa inscrición provisoria no procedemento. Deberán presentar xustificación mediante algunha proba admitida en dereito da súa experiencia laboral ou aprendizaxes non formais de formación.

O prazo de inscrición para a convocatoria das unidades de competencia das cualificacións profesionais de Atención sociosanitaria a persoas no domicilio, Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais e de Confección e mantemento de redes e aparellos estará aberto ata o 31 de decembro de 2011.

O prazo de inscrición para as unidades de competencia das cualificacións profesionais de Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial e Operacións básicas de restaurante bar será desde o 1 ao 31 de marzo de 2012.

Información:

Cualificación profesional: Atención sociosanitaria a persoas no domicilio.

CIFP de Santiago. San Paio do Monte, s/n. 15898 Santiago de Compostela. 981 56 31 33
Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia. Rúa Airas Nunes, s/n (Conxo). 15702 Santiago de Compostela. 881 99 78 08
CFO de Lugo. Paseo dos Estudantes, 7 (Montirón). 27002 Lugo. 982 22 60 53
CIFP Santa María de Europa. Praza da Lexión, 16. 32002 Ourense. 988 22 54 00
Residencia Asistida de Maiores de Vigo-Arieiro. Monte Arieiro, s/n 36214 Vigo. 986 34 41 41

Cualificación profesional: Operacións básicas de restaurante bar.

CIFP de Santiago. San Paio do Monte, s/n. 15898 Santiago de Compostela. 981 56 31 33

Cualificación profesional: Confeción e mantemento de artes e aparellos.

Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol. Rúa Aneiros, s/n 15405 Ferrol. 981 35 95 49
Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico. Rúa Beiramar, 55. 36202 Vigo. 986 23 57 34

Cualificación profesional: Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial.

CFO de Ferrol. Avda. do Mar, 35 (Caranza) 15406 Ferrol. 981 32 12 11
CFO de Vigo. Rúa Baiona, 28 (Coia) 36209 Vigo. 986 29 34 29

Consellería de Traballo:  http://traballoebenestar.xunta.es

Instituto das Cualificacións:  http://emprego.xunta.es/cualificacions/

Máis información no DOG do 30 de novembro de 2011.

MONTE BEIRO

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2011/12/06/alumnos-valga-crean-propio-jardin-botanico-forestal-monte-beiro/603752.html

http://www.lavozdegalicia.es/arousa/2011/12/06/0003_201112A6C6992.htm