Archivo por enero de 2014

III CONCURSO CARTAS DE AMOR

 

CURSO VOLUNTARIADO

http://www.voluntariadogalego.org/voluntariado/index.php?mod=cur&idc=96

O prazo de inscrición estará aberto dende o 02 ao 31 de xaneiro ás 14.30 horas

Logo do cursoDestinatarios/as: Preferentemente persoal técnico e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia
Nº. de horas: 20
Nº. de edicións: 1
Nº. de prazas: sen límite
Contidos:
Módulo I. Introdución ao voluntariado
- Marco Xeral
- Que é un voluntario e que non é un voluntario
- Dereitos e deberes do voluntario
- Marco lexislativo en voluntariado
- Que empuxa a unha persoa a converterse en voluntario
- Intercambio entre voluntarios e organizacións
- Tendencias e evolución do voluntariado
- A necesidade de xestionar o voluntariado
Módulo II. Plan de Xestión do Voluntariado
- Criterios previos á redacción do Plan
- Redacción do Plan de Xestión do Voluntariado
Módulo III. A Captación de voluntarios
- Introdución
- Etapas na captación de voluntarios
- As canles de captación de voluntariado
Módulo IV. A Selección de voluntarios
- Fases do proceso selectivo
Módulo V. A Incorporación
- Introdución
- Formalización do compromiso
- O recibimento ou acollida

Modalidade:
en liña
Lugar de impartición: Plataforma de Teleformación de Voluntariado, www.voluntariadogalego.org
Data de inscrición: do 2 ao 31 de xaneiro
Data de realización:do 3 de febreiro ao 4 de marzo