O 12 de xaneiro de 2009 nace a Asociación Cultural e Xuvenil A EIRA.

Esta Asociación ten como obxectivo ser un  OBSERVATORIO DO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL E SOCIAL  e  ten como finalidade crear conciencias nos grupos de diferentes idades sobre a posibilidade e o interese de compartir o tempo, coñecementos, afeccións, tradicións culturais e recuperación do noso patrimonio cultural inmaterial.

Somos unha asociación que traballa cunha metodoloxía interdisciplinar e de forma interxeracional, implicando a tódolos colectivos culturais e sociais, de forma que sendo unha asociación moi nova, foi capaz de crear sinerxías en canto a implicar a todos os colectivos, en cada unha das actividades que organizan, caracterizándose a súa metodoloxía por ter carácter interdisciplinar e interxeracional

Queremos ser un fiestra aberta a toda a sociedade e dende a nosa páxina queremos informar de formación, de ofertas de emprego, novidades… en fin de todo aquelo que non interesa.

Os fins da asociación son os seguintes:

  1. Fomentar actividades sociais, culturais e de lecer que faciliten a participación na sociedade.
  2. Promover a defensa dos dereitos dos nenos/as, mozos/as, mulleres e maiores.
  3. Proporcionar actividades de recuperación das tradicións, modos de vida, folclore, así como proporcionar actividades de tempo libre como a creación dun grupo de teatro, charlas, conferencias, obradoiros…
  4. Desenvolver actividades formativas en colaboración con institucións públicas e privadas, dirixidas a incrementar a formación e información dos asociados/as.
  5. Dinamizar o protagonismo dos nenos/as, mozos/as, mulleres e maiores na vida cultural e social.
  6. Promover os valores democráticos como instrumentos básicos na consecución dunha sociedade máis xusta e equitativa.
  7. Colaborar con institucións públicas e privadas no desenvolvemento de proxectos de recuperación e estudios sociais e culturais.
  8. Fomentar a cultura e o coñecemento do individuo para dispoñer de criterios obxectivos que lle permitan chegar a ser máis libre.
  9. Difundir e defender os dereitos humanos a escala institucional e persoal.
  10. Colaborar con outras organizacións similares, locais, provinciais, autonómicas, nacionais e internacionais, que participen total ou parcialmente dos obxectivos desta asociación, en todas aquelas cuestións que gocen de interese mutuo.